Σημαντικές νομοθεσίες

Οι δυο πιο σημαντικές νομοθεσίες που σας επηρεάζουν τόσο ως εργαζόμενους όσο και ως υπεύθυνους για την ασφάλεια των παιδιών είναι οι εξής:

 • Safeguarding / Child Protection
 • Equal Opportunities

SAFEGUARDING

 O όρος Safeguarding (Safe+ Guarding, δηλαδή ασφαλής φύλαξη), έχει δημιουργηθεί στην Αγγλία και την Ιρλανδία και ορίζει τους θεσμούς, τη νομοθεσία και τα μέτρα που λαμβάνονται για να προστατέψουν την υγεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα ομάδων που βρίσκονται σε κίνδυνο- παιδιά, άτομα με αναπηρία, υπέργηροι ενήλικες, ασθενείς κ.λ.π-  ώστε να ζουν μακριά απο σωματική/ σεξουαλική κακοποίηση ή αμέλεια, ανεξαρτήτως εθνικότητας, φύλου ή θρησκείας. 

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ψηφίσει νόμους και έχει ορίσει υπηρεσίες και εγκυκλίους, ώστε να προστατέψει τέτοια άτομα απο κακοποίηση αλλά και να τους παρέχει σωστή και ασφαλή φροντίδα σε κάθε περίπτωση.

Σύμφωνα με τις νομοθεσίες αυτές, υπεύθυνοι για το Safeguarding των ομάδων αυτών, είναι όσοι ενήλικες εργάζονται στον τομέα. Μπορείτε να δείτε ολόκληρο τον όρο και την ιστορία του εδώ. Όταν αναφέρουμε τον όρο αυτό στην εκπαίδευση, αναφερόμαστε στην ασφαλή φύλαξη των παιδιών απο όσους ενήλικες ασχολούνται μαζί τους, συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών λειτουργών, εκπαιδευτικών και άλλων επαγγελματιών που ασχολούνται με παιδιά.

Child Protection: Με τον όρο  Child protection αναφερόμαστε στην προστασία των παιδιών απο τη σωματική συναισθηματική και σεξουαλική κακοποίηση, την αμέλεια και την εκμετάλλευση. Ο όρος βασίζεται στο Άρθρο 19 του  UN Convention on the Rights of the Child  το οποίο έχει κληθεί να εξασφαλίσει την προστασία των παιδιών εντός και εκτός της οικείας τους. 

Τα συστήματα προστασίας του παιδιού στο Ηνωμένο Βασίλειο λειτουργούν μέσα απο σχεδιασμένες υπηρεσίες και οργανισμούς οι οποίοι ελέγχουν την κατάσταση και υγιή ανατροφή του κάθε παιδιού και παρεμβαίνουν όταν χρειαστεί. Περισσότερες πληροφορίες στο  link.

Όταν αναφερόμαστε στον όρο αυτό, αναφερόμαστε κυρίως στους τρόπους προστασίας των παιδιών απο οποιουδήποτε είδους κακοποίηση, την αναγνώριση των σημαδιών που μπορεί να σημαίνουν οτι ένα παιδί κακοποιείται, αλλα και τους τρόπους πρόληψης τέτοιων καταστάσεων.

Η προέλευση των όρων:

Οι όροι Child Protection και Safeguarding άρχισαν να έρχονται στο φως ακόμα περισσότερο γύρω στο 2000 μετά το θάνατο της μικρής Victoria Climbie. 

Η τότε υπολειτουργία των κοινωνικών φορέων, η αδυναμία τους να δουν εγκαίρως τα σημάδια κακοποίησης αλλα και να αποσπάσουν το μικρό κορίτσι απο την οικογένεια που την κακοποίησε και την οδήγησε στο θάνατο, οδήγησαν το 2004 στην δημιουργία της εγκυκλίου Every Child Matters. 

Η εγκύκλιος Every Child Matters αποτέλεσε σταθμό στη μετέπειτα λειτουργία των φορέων και άλλαξε ριζικά τον τρόπο πρόληψης της παιδικής κακοποίησης αλλα και την κατάρτιση του προσωπικού οποιουδήποτε φορέα ασχολείτο με παιδιά. 

Η εγκύκλιος αυτή χωρίζεται σε τρείς ενότητες οι οποίες οδήγησαν στη δημιουργία του Νόμου Children Act 2004. Ο νόμος αυτός ορίζει νομικά τα δικαιώματα του κάθε παιδιού και ορίζει τί σημαίνει κακοποίηση είτε πρόκειται για συναισθηματική, είτε σεξουαλική, σωματική ή αμέλεια.

 Η εγκλυκλιος Every Child Matters καλύπτει παιδιά, αλλα και ενήλικες 19-24 ετών οι οποίοι μπορεί να πάσχουν απο νοητική υστέρηση ή σοβαρή αναπηρία που τους καθιστά ευάλωτους. 

Η εγκύκλιος αυτή έχει ως κεντρικό σκοπό κάθε παιδί, ανεξαρτήτως εθνικότητας ή συγκυριών να έχει την υποστήριξη που αξίζει ωστε

 • Να είναι ασφαλές
 • Να είναι υγιές
 • Να απολαμβάνει πράγματα και να προοδεύει
 • Να προσφέρει με θετικό τρόπο στην κοινωνία
 • Να καταφέρει οικονομική ανεξαρτησία

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην προστασία των παιδιών:

Η κατάρτιση στους θεσμούς Child Protection και Safeguarding είναι βασικό προαπαιτούμενο στην Αγγλία για τους εργαζόμενους κάθε κέντρου που ασχολείται με μικρά παιδιά ή ευάλωτους ενήλικες: Παιδικοί σταθμοί, κοινωνικές υπηρεσίες, σχολεία, παιδότοποι, φροντιστήρια, νταντάδες, Childminders, νοσοκομεία και λοιποί σχετικοί φορείς, όλοι είναι υπεύθυνοι για την πρόληψη της κακοποίησης, άλλα και την ασφάλεια των παιδιών που βρίσκονται υπο τη φροντίδα τους.

Δουλεύοντας σε οποιονδήποτε τέτοιο φορέα με παιδιά ή ευάλωτους ενήλικες, υποχρεούστε να γνωρίζετε όλα τα σημάδια της παιδικής κακοποίησης, να ακολουθείτε τα policies της εκάστοτε επιχείρησης όσον αφορά την καταγραφή τους, να ακολουθείτε με συχνό έλεγχο τα παιδιά για τα οποία υπάρχει υποψία κακοποίησης, να καταγράφετε τα λόγια του παιδιού αλλα και να γνωρίζετε το άτομο της επιχείρησης σας αλλα και του Δήμου σας το οποίο είναι υπεύθυνο για Safeguarding.

Επιπλέον υποχρεούστε να διατηρείτε πάντα εμπιστευτικότητα στην επιχείρησή σας, να αποφεύγετε προσωπικές επαφές με τους -προς υποψία- γονείς, αλλα και να συνεργαστείτε με τις κοινωνικές υπηρεσίες για να αναφέρετε αλλαγές στη συμπεριφορά του κάθε παιδιού.

Οι αρμόδιοι φορείς για την προστασία των παιδιών:

Η προστασία των παιδιών στην Αγγλία γίνεται μέσα απο τη λειτουργία:

 • Των Social Services του εκάστοτε Δήμου, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο της κατάστασης των παιδιών, αλλα και για την απομάκρυνση κακοποιημένων παιδιών απο τα σπίτια τους και την τοποθέτησή τους σε ανάδοχα σπίτια. Τα σχολεία, νηπιαγωγεία και ανάλογα κέντρα της Αγγλίας είναι υπεύθυνα για την ειδοποίηση των Social Services όταν υπάρχει υποψία για παιδική κακοποίηση.
 • Του NSPCC, δηλαδή του Εθνικού οργανισμού προστασίας του παιδιού και πρόληψης της παιδικής κακοποίησης στην Αγγλία. Ο οργανισμός αυτός συνεργάζεται με τις κοινωνικές υπηρεσίες και είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε καταγγελία φτάσει στα χέρια του. Εάν έχετε υποψία για κάποιο παιδί στην περιοχή σας, τότε χρειάζεται να επικοινωνήσετε με τον NSPCC.

Κατάρτιση σε Child Protection/ Safeguarding:

Οι περισσότερες επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη φροντίδα παιδιών ή ευάλωτων ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων και των παιδικών σταθμών, παρέχουν οι ίδιοι την κατάρτιση στο προσωπικό τους.

Ωστόσο ή έλλειψη γνώσεων στον τομέα, ειδικά αν είστε νέοι μετανάστες απο την Ελλάδα, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την εύρεση εργασίας. Κάθε σχολείο και νηπιαγωγείο οφείλει να έχει πια πολύ καλά καταρτισμένο προσωπικό στην παιδική προστασία, και γιαυτό εαν μπορείτε να παρέχετε μόνοι σας στον εαυτό σας training, θα ήταν σίγουρα στα ”συν” σας.


Ο καλύτερος οργανισμός για Child Protection και Safeguarding training είναι ο NSPCC. Η σελίδα Educare for Education παρέχει μια σειρά απο training, συμπεριλαμβανομένων και των Child Protection, Children’s Rights και Safeguarding και μπορείτε να τα κάνετε online.

Διαφορετικά, μπορείτε να αναζητήσετε διαθέσιμα online σεμινάρια αλλα και σεμινάρια στην περιοχή σας μέσω Google. Λόγω της τεράστιας διαφοράς των υπηρεσιών και θεσμών όσον αφορά την παιδική προστασία ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αγγλία, τυχόν κατάρτιση σας σε ανάλογο αντικείμενο εντός Ελλάδας δεν θα μετρηθεί στην Αγγλία.

EQUAL OPPORTUNITIES:

Αρκεί να ανοίξετε μια απλή εφημερίδα στον τομέα των αγγελιών στην Ελλάδα για να δείτε ανακοινώσεις για ζήτηση υπαλλήλων με τις φράσεις ”Μόνο Ελληνίδες”, ”Ηλικίας 20-25 ετών”, ”Ζητούνται αλλοδαπές”, ”Ζητούνται κοπέλες”, ‘εμφανίσιμη”, ”Όχι αλλοδαπές”.

Αγγελίες που σε καθημερινή βάση μας υπενθυμίζουν τις προϋποθέσεις που πρέπει να έχει το φύλο μας, το σώμα μας, η καταγωγή και η ηλικία μας για μια ευκαιρία προς μια αξιοπρεπή ζωή.

 Ας το παραδεχτούμε, κανένα μέρος του πλανήτη δεν είναι Παράδεισος.Οπουδήποτε και αν πάμε στον κόσμο θα υπάρξουν άνθρωποι που θα κάνουν διακρίσεις.

Ωστόσο στον τομέα των ίσων ευκαιριών δε μπορώ παρα να αναγνωρίζω την προσπάθεια που κάνει το Αγγλικό κράτος για να καταπολεμήσει τέτοιου είδους συμπεριφορές αλλα και να θεσμοθετήσει σωστά τις ίσες ευκαιρίες ωστε να μειώνονται τέτοιες συμπεριφορές στο ελάχιστο. 

Στην Αγγλία οι ίσες ευκαιρίες προστατεύονται νομικά απο το νόμο Equality Act 2010 (κάντε κλικ στο όνομα για να διαβάσετε ολόκληρο τον νόμο). Ο νόμος αυτός ήταν η συνέχεια κάποιων μικρότερων νόμων που προστάτευαν τα δικαιώματα συγκεκριμένων μειονοτικών ομάδων. 

Συγκεκριμένα πρόκειται για τους εξής νόμους:

 • Sex Discrimination Act 1975
 • Race Relations Act 1976
 • Disability Discrimination Act 1995

Το Equality Act 2010 καλείται να προστατεύσει όλους τους πολίτες απο οποιαδήποτε μορφή διάκρισης στο χώρο εργασίας αλλα και στην καθημερινή ζωή.

Αρχικά ας δούμε μερικά (θλιβερά) είδη διάκρισης στη σημερινή κοινωνία:

 • Διάκριση με βάση το φύλο
 • Διάκριση με βάση τη σεξουαλική προτίμηση (ομοφοβία)
 • Διάκριση με βάση τη θρησκεία ή την απουσία θρησκείας.
 • Διάκριση με βάση τον προσδιορισμό φύλου (προς trans άτομα)
 • Διάκριση με βάση την καταγωγή ή το χρώμα
 • Διάκριση με βάση την σωματική ή νοητική αναπηρία
 • Διάκριση με βάση την ηλικία
 • Διάκριση με βάση την εξωτερική εμφάνιση

Στην Αγγλία είναι παράνομο για έναν εργοδότη να προτιμήσει έναν υπάλληλο για μια θέση με βάση την καταγωγή, την ηλικία, τη σεξουαλική του προτίμηση, την ταυτότητά του, τη θρησκεία, την εμφάνιση, το φύλο ή την ύπαρξη σωματικής αναπηρίας.

Ενδέχεται κάποιες φορές να υπάρξει προτίμηση για μια θέση με βάση το φύλο, τη θρησκεία ή την ύπαρξη σωματικής αναπηρίας για λόγους αναβάθμισης μιας μειονοτικής ομάδας. 

Για παράδειγμα υπάρχουν προγράμματα εργασιακής μαθητείας τα οποία ενθαρρύνουν πρόσφυγες να συμμετάσχουν. Με τον ίδιο τρόπο, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση κάποιες φορές ενδέχεται να προτιμηθεί γυναίκα γυμνάστρια για τις κοπέλες και άντρας γυμναστής για τα αγόρια. Ωστόσο σε αυτή την περίπτωση ο εργοδότης οφείλει να δεχτεί και trans γυναίκες/ trans άντρες. 

Κάποια κέντρα προστασίας γυναικών που έχουν ξεφύγει απο την ενδο-οικογενειακή βια συχνά δέχονται μόνο γυναίκες συμβούλους για λόγους συναισθηματικής κατάστασης των θυμάτων, ενώ κάποια κέντρα αναβάθμισης της Αφρικανικής κοινότητας ενδέχεται να ζητήσουν συγκεκριμένα μαύρο υπάλληλο ωστε να γνωρίζει τα προβλήματα και τις εμπειρίες της συγκεκριμένης κοινότητας.

Παρόλα αυτά τέτοιες περιπτώσεις είναι συγκεκριμένες και για συγκεκριμένους λόγους οι οποίοι τίθενται ξεκάθαρα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις μιας απλής θέσης εργασίας, ο εργοδότης απαγορεύεται να ζητήσει πληροφορίες για την ηλικία, την καταγωγή, τη σεξουαλική προτίμηση, την περίπτωση αλλαγής φύλου, τη θρησκεία αλλα και το φύλο του ατόμου που κάνει αίτηση. 

Τα βιογραφικά συνήθως δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως φωτογραφία, ηλικία, θρησκεία, καταγωγή, υπηκοότητα ή αναπηρία.

Στις περισσότερες θέσεις εργασίας, ο εργοδότης συχνά θα σας προσκομίσει μια αίτηση εργασίας (Application Form) την οποία στο αντικείμενο μας συχνά βρίσκετε έτοιμη κάτω απο την εκάστοτε αγγελία.

Θα δείτε συχνά ερωτήσεις όπως ”Do you have any special requirements” η οποία απευθύνεται σε άτομα με αναπηρίες. Αυτό συμβαίνει για να φροντίσει ο εργοδότης να κάνει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις στο χώρο για να σας διευκολύνει την πρόσβαση. Π.χ. αν χρησιμοποιείτε καροτσάκι, τότε θα πρέπει να φροντίσει να υπάρχουν ειδικοί διάδρομοι για την πρόσβασή σας.

Οι ίσες ευκαιρίες κατα τη διάρκεια της απασχόλησής σας:

Κατά τη διάρκεια εργασίας σας σε μία επιχείρηση, ο εργοδότης οφείλει να σεβαστεί τη διαφορετικότητά σας. Εαν η θρησκεία σας απαιτεί να προσεύχεστε μέσα στη μέρα, τότε θα πρέπει να ρυθμίσει τη μερα ωστε να μπορείτε να προσευχηθείτε και να σας παρέχει ένα χώρο. Εαν δεν έχετε θρησκεία, τότε ο εργοδότης και οι λοιποί υπάλληλοι οφείλουν να το σεβαστούν και να μη σας κάνουν άβολες ερωτήσεις.

Με τον ίδιο τρόπο, εαν ο εργοδότης ή οι συνάδελφοι σας προσβάλλουν όσον αφορά τη σεξουαλική σας προτίμηση, το φύλο ή τη θρησκεία σας, έχετε νομικό δικαίωμα να μηνύσετε τον εργοδότη ή να κάνετε αναφορά στους ανωτέρω σας. Και μιας και μιλάμε για ίσες ευκαιρίες, είναι γνωστή η είδηση στο Λονδίνο για υπάλληλο Νηπιαγωγείου που απολύθηκε πριν λίγο καιρό επειδή προσέβαλλε gay συνάδελφό της.

Κάνοντας μια αίτηση εργασίας  θα σας δοθεί να συμπληρώσετε μια αίτηση γνωστή ως Equal Opportunities Monotoring Form. Σε αυτή την αίτηση θα σας γίνουν ερωτήσεις όπως η καταγωγή σας, η θρησκεία σας, η σεξουαλική σας προτίμηση, θα σας ερωτηθεί εαν γεννηθήκατε με διαφορετικό φύλο απο αυτό με το οποίο προσδιορίζεστε, και εαν έχετε κάποια αναπηρία ή μαθησιακή δυσκολία. 

Πολλοί συνάδελφοι στην Αγγλία, βλέποντας αυτή την αίτηση επικοινώνησαν μαζί λέγοντας μου με έκπληξη:”Εσύ μας έλεγες οτι δε γίνονται διακρίσεις, αλλά αυτοί μου έδωσαν να συμπληρώσω αυτή την αίτηση. Τι τη θέλουν”?

Το Equal Opportunities Monitoring Form δεν ανοίγεται απο τους εργοδότες κατα τη διάρκεια μιας αίτησης εργασίας. Κρατείται σε έναν φάκελο και ανοίγεται μόνο όταν έχει γίνει ήδη η πρόσληψη εργασίας. Στη συνέχεια αποστέλλεται στο Δήμο σας ο οποίος το χρησιμοποιεί για στατιστικούς λόγους.

Μέσω του Equal Opportunities Monitoring Form η επιχείρηση θα μπορέσει να δει στατιστικά εάν με κάποιο τρόπο, είτε επίτηδες είτε τυχαία, επιλέγει μόνο μια συγκεκριμένη ομάδα υπαλλήλων. 

Οι ίσες ευκαιρίες στον τομέα των Νηπιαγωγών και λοιπών Εκπαιδευτικών:

Τα πράγματα δε διαφέρουν στο χώρο εργασίας στον τομέα των Εκπαιδευτικών. Οι κανόνες για να αποφευχθεί η οποιαδήποτε είδους διάκριση ακολουθούνται κατα γράμμα. Κάνοντας αίτηση για μια θέση, αποφύγετε να συμπεριλάβετε κατι απο τις πληροφορίες οι οποίες απαγορεύονται όπως η ηλικία σας, φωτογραφία, θρησκεία, καταγωγη ή κατι απο όσα ανέφερα παραπάνω.

Αν προτιμηθείτε για κάποια συνέντευξη, μια απο τις πολύ συχνές ερωτήσεις είναι ”Με ποιόν τρόπο προωθείς τις ίσες ευκαιρίες στην τάξη”? Αν προσληφθείτε θα σας δοθεί να συμπληρώσετε το Equal Opportunities Monitoring Form. 

 Σε περίπτωση που έχετε κάποια σωματική ή μαθησιακή πάθηση που χρήζει κάποιας βοήθειας, π.χ. εαν χρειάζεστε ειδικό διάδρομο για το καροτσάκι σας, αλλα και εαν η θρησκεία σας ορίζει οτι πρέπει να προσεύχεστε ενώ είστε στη δουλειά, μή διστάσετε να το αναφέρετε στον εργοδότη σας και αυτός έχει την υποχρέωση να σας βοηθήσει με τον τρόπο που μπορεί.

 Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των μαθητών που θα φοιτήσουν στην τάξη σας: Ο Εκπαιδευτικός καλείται να δημιουργήσει μια τάξη οπου τα παιδιά απο κάθε καταγωγή, θρησκεία ή κατάσταση αλλα και με αναπηρίες ή μαθησιακές δυσκολίες να γινονται δεκτά και να μορφώνονται.

Δουλεύοντας σε Νηπιαγωγεία ή Σχολεία της Αγγλίας, θα δουλέψετε με παιδιά απο διάφορα κοινωνικά στρώματα, με διάφορες μαθησιακές δυσκολίες ή αναπηρίες αλλα και απο διαφορετικές οικογένειες.Στην Αγγλία θα δείτε συχνά μονογονικές οικογένειες αλλα και οικογένειες με ζευγάρια του ίδιου φύλου. Η οποιαδήποτε διάκριση προς τέτοιες οικογένειες μπορεί να σημάνει την απόλυσή σας.

Εαν τα παιδιά απο ζευγάρια του ίδιου φύλου είναι πολλά, συχνά διαβάζονται στα παιδιά ιστορίες που συμπεριλαμβάνουν ζευγάρια του ίδιου φύλου, όπως το King and King. Επιπλέον, σε πόλεις όπως το Λονδίνο, η πλειονότητα των μαθητών σας στον κρατικό τομέα θα είναι συχνά απο Μουσουλμανικές κοινότητες.

Το κράτος περιμένει απο εσάς οτι θα σεβαστείτε τη διαφορετικότητα των παιδιών, οτι θα φτιάξετε κάρτες για το Eid, αλλα και το οτι θα μάθετε για άλλες θρησκείες και παραδόσεις όπως το Diwali και  τα Χριστούγεννα.

Αν αντιμετωπίσετε κάποιο θέμα προκατάληψης λόγω της εθνικότητας, του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της θρησκείας (ή της απουσίας θρησκείας) σας τότε επικοινωνήστε με το Citizens Advice.

Δείτε επίσης:

Εργασιακές συνθήκες

Αναλυτικό Πρόγραμμα