Προπτυχιακές Σπουδές

Αυτό το άρθρο θα βασιστεί εξ’ ολοκλήρου σε άτομα που θέλουν να σπουδάσουν στο χώρο της εκπαίδευσης, ωστόσο αν σας ενδιαφέρει κάποιο άλλο αντικείμενο μπορεί να σας διαφωτίσει σε κάποια βασικά σημεία.

Αν δεν έχετε κανένα πρώτο πτυχίο ή το πτυχίο σας δεν είναι Πανεπιστημιακού επιπέδου τότε μπορείτε, εφόσον η… τσέπη σας το επιτρέπει, να ολοκληρώσετε προπτυχιακές σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ας δούμε τις τρεις επιλογές που έχετε:

Εργασία σε παιδικούς σταθμούς στον ιδιωτικό τομέα ως Nursery Nurse για παιδιά 0-5 ετών. Αυτό το είδος κατάρτισης σας επιτρέπει και να δουλέψετε ως Nursery Nurse σε τάξεις Reception/ Nursery σε κρατικά σχολεία. Ωστόσο η κατάρτιση ως Nursery Nurse δε σας αναγνωρίζει επίσημα για διδασκαλία και έτσι δε θα μπορούσατε να διδάξετε σε Nursery / Reception class Δημοτικών σχολείων αλλα να έχετε μόνο βοηθητικό ρόλο. Επίσης αυτή η πιστοποίηση επιτρέπει την εργασία ως βοηθός σε σχολεία αν και προτιμάται η πιστοποίηση Teaching Assistant.

Διδασκαλία είτε σε προσχολικές τάξεις Δημοτικών σχολείων, είτε στη Δημοτική είτε στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Κατάρτιση ως βοηθοί εκπαιδευτικών (Teaching Assistants). Η πιστοποίηση αυτή σας επιτρέπει να δουλέψετε σε κρατικά σχολεία όλων των βαθμίδων ως βοηθοί, όχι όμως με παιδιά κάτω των 5 ετών ούτε στον ιδιωτικό τομέα.

Κατάρτιση ως Nursery Nurse:

Για να μπορέσετε να αναγνωριστείτε ως Nursery Nurse πρέπει να λάβετε πιστοποίηση τουλάχιστον Level 3 στον τομέα Childcare, Children and Young People’s Workforce ¨η Childhood and Youth με έμφαση Early Years. Αυτή η κατάρτιση μπορεί να λάβει χώρο:

  • Μέσω δουλειάς ως βοηθός σε Nurseries στο πρόγραμμα κατάρτισης NVQ. Συνήθως θα χρειαστεί να ξεκινήσετε απο το επίπεδο NVQ2 και να μεταβείτε στο NVQ3. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται απο τον εργοδότη.
  • Σπουδάζοντας σε ένα κολέγιο σε ένα δίπλωμα Level 3 στην ειδικότητα που προαναφέραμε. Αν δεν έχετε το απαραίτητο επίπεδο Αγγλικών τότε μπορεί να χρειαστεί να ξεκινήσετε απο το Level 1 ή Level 2 και να μεταβείτε στο Level 3. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να χρηματοδοτήσετε την κατάρτιση μόνοι σας. Βεβαιωθείτε οτι το πρόγραμμα που θα επιλέξετε είναι accredited και σας πιστοποιεί επίσημα για εργασία σε Day Nurseries.

Κατάρτιση ως Εκπαιδευτικός:

Για να διδάξετε στην Αγγλία σε οποιαδήποτε βαθμίδα είναι απαραίτητο να λάβετε την άδεια διδασκαλίας Qualified Teacher Status for England. Η Ιρλανδία, η Σκωτία και η Ουαλία δε χρησιμοποιούν το ίδιο Q.T.S. και έτσι θα πρέπει να αναζητήσετε κατάρτιση σε δικά τους Πανεπιστήμια. Τ Πρόκειται για μια ανοιχτού τύπου άδεια διδασκαλίας που δεν περιορίζει τον εκπαιδευτικό ηλικιακά ούτε απο άποψη ειδικότητας. Ένας κάτοχος Q.T.S. με πρώτο πτυχίο Μαθηματικών μπορεί να διδάξει και προ δημοτικές τάξεις εάν και εφόσον έχει επαρκή εμπειρία, γνώση και κατάρτιση. Αν είστε, για παράδειγμα, Φιλόλογος με Q.T.S. αλλά έχετε εμπειρία στη διδακτική Γαλλικών τότε μπορείτε να ψάξετε και τέτοια θέση σε σχολείο.

Αν δεν έχετε πρώτο πτυχίο και θέλετε να γίνετε εκπαιδευτικός έχετε τις εξής επιλογές:

  • Να παρακολουθήσετε ένα προπτυχιακό πρόγραμμα της επιλογής σας επιπέδου Honours Degree, και στη συνέχεια να ολοκληρώσετε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα P.G.C.E. το οποίο θα βρείτε στην ενότητα ‘’Μεταπτυχιακές σπουδές’’.
  • Να παρακολουθήσετε ένα πλήρες προπτυχιακό Πανεπιστημιακό πρόγραμμα  που να χορηγεί Q.T.S. στο τέλος της φοίτησης. Τέτοια προγράμματα θα τα βρείτε με τον όρο ‘’with Q.T.S.’’ στο τέλος του τίτλου τους όπως αυτό. Ωστόσο όσα δεν αναφέρουν το Q.T.S. δεν οδηγούν στη λήψη του ακόμη και αν η ειδικότητα του προγράμματος είναι η Δημοτική εκπαίδευση ή η διδακτική Μαθηματικών.

 Κατάρτιση ως Teaching Assistant:

Για να καταρτιστείτε ως Teaching Assistant θα πρέπει να παρακολουθήσετε ένα δίπλωμα Teaching Assistant Level 3 απο αναγνωρισμένο κολέγιο. Σπάνια χρηματοδοτούνται αυτά τα προγράμματα απο τους εργοδότες, ωστόσο κάποια σχολεία το χρηματοδοτούν. Θα σας ζητηθεί ωστόσο να έχετε G.C.S.E. English και Maths A-C επομένως θα πρέπει να αναλάβετε τον τρόπο να τα εξασφαλίσετε. Το απολυτήριο Λυκείου σας μπορεί να καλύψει το G.C.S.E. Maths εφόσον βγάλατε μέσο όρο τουλάχιστον 16 στα Μαθηματικά και εφόσον το αντιστοιχίσετε στον UK Naric. Ωστόσο τα Αγγλικά που έχουμε διδαχθεί στα Ελληνικά Λύκεια δε μπορούν να μετρήσουν και έτσι θα χρειαστεί να παρακολουθήσετε εκ νέου κάποιο πρόγραμμα ή να λάβετε πιστοποίηση Level 2 English.