Νηπιαγωγοί ΤΕΙ

Σ’αυτό το άρθρο θα καλύψουμε τα εξής:
 • Ποια είναι η αναγνώριση των Νηπιαγωγών ΤΕΙ στην Αγγλία;
 • Ποια είναι η διαδικασία αντιστοίχισης του πτυχίου μου;
 • Η διαδικασία είναι πολύ ακριβή. Τι άλλες επιλογές έχω;

Ποια είναι η αναγνώριση των Νηπιαγωγών ΤΕΙ στην Αγγλία;

Οι απόφοιτοι σχολών προσχολικής αγωγής εκτός ΑΕΙ, δεν αναγνωρίζονται ως εκπαιδευτικοί δημόσιας εκπαίδευσης στην Αγγλία. Αν έχετε πτυχίο ΤΕΙ στην προσχολική αγωγή, το πτυχίο σας δεν αντιστοιχεί σε QTS, και επομένως δε μπορείτε να διδάξετε στο δημόσιο.

Ωστόσο, το πτυχίο σας αναγνωρίζεται ως αντίστοιχο του προσωπικού στους παιδικούς σταθμούς της Αγγλίας, με βρέφη και νήπια 0-5 ετών. Αυτό σημαίνει ότι με τις σωστές αντιστοιχίσεις και τα προαπαιτούμενα, θα θεωρείστε ”qualified” και θα μπορείτε να δουλέψετε:

 • Ως Nursery Nurse σε παιδικούς σταθμούς (Day Nurseries).
 • Ως Childminders.
 • Σε οποιοδήποτε άλλο τομέα συμπεριλαμβάνει τη φύλαξη παιδιών 0-5 ετών- όπως Creches (κέντρα φύλαξης σε επιχειρήσεις, όπως π.χ. γυμναστήρια).
 • Playgroups (κέντρα δημιουργικής απασχόλησης).
 • Σε παιδικούς σταθμούς του NHS.

Ποια είναι η διαδικασία αντιστοίχισης του πτυχίου μου;

Από το Brexit και μετά, η αντιστοίχιση των τίτλων των επαγγελματιών προσχολικής αγωγής από άλλες χώρες γίνεται μέσω του οργανισμού Ecctis (πρώην UK Naric).

Για να μπορέσετε να αντιστοιχίσετε τον τίτλο σας, θα χρειαστείτε:

 • Γνήσιο πτυχίο και αναλυτική βαθμολογία.
 • Πιστοποιημένες μεταφράσεις του πτυχίου και της αναλυτικής βαθμολογίας
 • Αν έχετε κάνει νομική αλλαγή του ονόματός σας, τότε θα χρειαστεί να προσκομίσετε το νόμιμο έγγραφο που να αναφέρει την αλλαγή του ονόματος.
 • Αυτή τη φόρμα, συμπληρωμένη από τη σχολή σας.

Το συνολικό κόστος της αίτησης αυτή τη στιγμή είναι £250+ VAT, δηλαδή μεταξύ 300-350 ευρώ.

Η διαδικασία είναι πολύ ακριβή. Τι άλλες επιλογές έχω;

Μια εναλλακτική επιλογή, είναι να έρθετε στο Ηνωμένο Βασίλειο ως μαθητευόμενοι εκπαιδευτικοί. Υπάρχουν κάποια μεταπτυχιακά προγράμματα κατάρτισης εκπαιδευτικών για άτομα με πρώτο πανεπιστημιακό πτυχίο, τα οποία οδηγούν στην απόκτηση QTS.

Τα προγράμματα αυτά χρηματοδοτούνται και σας δίνουν τη δυνατότητα να διδάξετε και να ζήσετε μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δείτε το άρθρο Μετανάστευση μέσω Train to Teach (Μαθητευόμενοι Εκπαιδευτικοί) για περισσότερες πληροφορίες.