Μεταπτυχιακές Σπουδές

Κάθε Μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει δικά του προαπαιτούμενα, αλλα σίγουρα πρέπει να έχετε ένα Πανεπιστημιακό πρώτο πτυχίο απο οποιαδήποτε χώρα. Το κάθε πρόγραμμα απαιτεί διαφορετικό βαθμό. Τα γλωσσικά προαπαιτούμενα είναι το test IELTS με το βαθμό που επιθυμεί το εκάστοτε Πανεπιστήμιο και πρόγραμμα. Αντί του IELTS γίνεται δεκτό και Proficiency εφόσον είναι το πολύ δυο ετών. Από αυτά εξαιρείται το Αγγλικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο που είναι προσβάσιμο σε όλους χωρίς γλωσσικά προαπαιτούμενα (αν όμως τα Αγγλικά σας δεν είναι σε καλό επίπεδο θα δυσκολευτείτε με τις σπουδές).

Συνήθως με πρώτο πτυχίο στην Εκπαίδευση μπορείτε να γίνετε δεκτοί στα περισσότερα Μεταπτυχιακά προγράμματα στον τομέα των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, εκτός αν πρόκειται για συγκεκριμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, π.χ. για Ψυχολόγους. Το πτυχίο στο χώρο της Εκπαίδευσης γίνεται δεκτό και για επίσημη κατάρτιση στη Λογοθεραπεία, την Ψυχολογία, τη Μουσικοθεραπεία και την Εργοθεραπεία. Πολλά προγράμματα μάλιστα χρηματοδοτούνται απο το NHS και έτσι δε θα είχατε το βάρος του δανείου και των διδάκτρων (δείτε αυτό και αυτό το άρθρο).

Πολλά Μεταπτυχιακά προγράμματα παρέχουν υποτροφίες σε επιλεγμένους υποψηφίους αλλα είναι σημαντικό να ρωτήσετε την εκάστοτε σχολή.
Προτείνουμε να δείτε αυτή την εξαιρετική σελίδα με όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τις σπουδές στην Αγγλία.