Κατηγορίες
Διδασκαλία στο ΗΒ Εναλλακτικές Επιλογές Καριέρας Επιπλέον Άρθρα

Learning Support Assistant: Πρόσληψη, καθήκοντα και αποδοχές

Ο όρος Learning Support Assistant θα μπορούσε να σημαίνει σε ελεύθερη μετάφραση κάτι σαν ”Μαθησιακός Υποστηρικτής”.

Παρά το οτι στην Αγγλία ο ρόλος ενός Learning Support Assistant, ή εν συντομία LSA είναι συνηθισμένος σε κάθε σχολική τάξη,στην Ελλάδα σπάνια βρίσκουμε αντίστοιχη ιδιότητα, ειδικά στο δημόσιο τομέα.

Όπως θα έχετε ίσως διαβάσει στην υπόλοιπη σελίδα, στην Αγγλία υποστηρίζεται η ίση μεταχείρηση των μαθητών με ειδικές ανάγκες και προωθείται η φοίτησή τους σε κανονικές τάξεις όταν αυτό είναι δυνατόν, ενώ μόνο μαθητές με πολύ βαριές περιπτώσεις SEN φοιτούν σε ειδικά  σχολεία. 

Στην περίπτωση λοιπόν των μαθητών που έχουν ειδικές ανάγκες ή μαθησιακές δυσκολίες και φοιτούν σε μια κανονική τάξη, σε καθέναν απο αυτούς τους μαθητές ορίζεται ένας LSA. 

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε αναλυτικά αυτό το είδος απασχόλησης, τα καθήκοντα, τις αποδοχές, τις μελλοντικές προοπτικές καριέρας αλλα και τα προαπαιτούμενα για να απασχοληθεί κάποιος σε μια τέτοια θέση.

Τα καθήκοντα ενός LSA:

Ένας LSA δουλεύει μέσα σε μια σχολική τάξη κάνοντας παράλληλη στήριξη. Συνήθως δουλεύει με έναν συγκεκριμένο μαθητή ή μαθήτρια που του έχει ανατεθεί, που έχει συνήθως ανάγκη ειδικής υποστήριξης λόγω κάποιας μαθησιακής δυσκολίας ή αναπηρίας.

Συνήθως οι μαθητές οι οποίοι έχουν το δικό τους LSA μέσα στην τάξη ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Μαθητές EAL ( English as an Additional Language) με ελάχιστο ή καθόλου επίπεδο Αγγλικών. Σε αυτή την περίπτωση είναι συνηθισμένο ο LSA να πρέπει να γνωρίζει τη μητρική γλώσσα του μαθητή εαν αυτό είναι εφικτό.
 • Μαθητές με κινητικές και/ή μαθησιακές δυσκολίες, αναπηρίες ή ειδικές ανάγκες. 

Πολλοί απο τους μαθητές στους οποίους έχει ανατεθεί ένας LSA έχουν λάβει επίσημη κρατική διάγνωση (statement). Ωστόσο καθότι η λίστα αναμονής μαθητών που έχουν παραπεμφθεί για διάγνωση απο το σχολείο τους είναι τεράστια, πολλές φορές ανατίθεται σε κάποιο μαθητή ένας LSA χωρίς να υπάρχει επίσημο statement. Αυτή η περίπτωση συνήθως αφορά μαθητές για τους οποίους υπάρχει υποψία αυτισμού σε προχωρημένο επίπεδο και οι οποίοι έχουν ανάγκη διαρκούς επιτήρησης. 

Παρά το γεγονός οτι ένας LSA βρίσκεται στην τάξη επίσημα για να δουλέψει με συγκεκριμένο μαθητή, δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο των LSA να ”χρησιμοποιούνται” και για κάλυψη σε άλλους τομείς του σχολείου. Καθότι τα σχολεία της Αγγλίας έχουν τεράστια ανάγκη απο προσωπικό, οι LSA πολλές φορές δε δουλεύουν απαραίτητα αποκλειστικά με τα παιδιά που τους έχουν ανατεθεί.

Μέσα σε μια μέρα, ένας LSA:

 • Θα υποστηρίξει το μαθητή που του έχει ανατεθεί καθ’ολη τη διάρκεια όλων των μαθημάτων μέσα και έξω απο την τάξη, σε εκδρομές, στη γυμναστική και σε κάθε είδος συγκέντρωσης.
 • Θα επιτηρήσει το μαθητή στο διάλειμμα του να βεβαιωθεί οτι παίζει με ασφάλεια. Εαν ο μαθητής έχει σοβαρές παθήσεις όπως σοβαρές περιπτώσεις αυτισμού. συχνά ο LSA θα κληθεί να απασχολήσει το μαθητή με λειτουργικό τρόπο εαν ο μαθητής δείχνει πολύ επιθετικός για να αφεθεί μόνος του στο προαύλιο.
 • Θα κληθεί να δουλέψει με μικρές ομάδες μαθητών εκτός τάξης προσφέροντας tutoring κυρίως στην ανάγνωση, τη γραφή και την αριθμητική. 
 • Θα βοηθήσει σε άλλες λειτουργίες του σχολείου όπως προετοιμασία των displays, set-up διαφόρων events, προετοιμασία εκδρομών και ενημέρωση γονέων.
 • Θα κληθεί πολλές φορές να ασχοληθεί με την τακτοποίηση της τάξης, τη στήριξη του Δασκάλου αλλα και επείγοντα περιστατικά που αφορούν άλλους μαθητές. Για παράδειγμα εαν ένας LSA βρισκεται στο σχολείο για να αναλάβει ένα μαθητή με ήπια κώφωση χωρίς πρόβλημα συμπεριφοράς, αλλα υπάρχει στο σχολείο μαθητής με σοβαρό αυτισμό και δεν έχει LSA, ενδέχεται ο LSA να μετατεθεί για να βοηθήσει το μαθητή που έχει περισσότερη άμεση ανάγκη. 
 • Πολλές φορές θα του ανατεθεί η λειτουργία των after-school clubs ή breakfast clubs.
 • Θα δουλέψει με το Δάσκαλο για να προσφέρει στο μαθητή μια κατάλληλη μαθησιακή εμπειρία.
 • Θα κρατήσει record με την πορεία του μαθητή.
 • Εαν ο μαθητής είναι statemented, τότε ο LSA θα συναντηθεί συχνά με εκπροσώπους του Δήμου για να συζητήσει την πορεία του μαθητή και να αναφέρει με ποιον τρόπο ο μαθητής επωφελείται απο την παρουσία του. 

Σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά σε ιδιωτικα και Academy σχολεία, η διαφορά ανάμεσα σε έναν Teaching Assistant και έναν LSA είναι μηδαμινή. Συχνά ο ένας θα κληθεί να κάνει τη δουλειά του άλλου.

Η διαδικασία πρόσληψης:

Η πρόσληψη ενός LSA γίνεται συνήθως είτε μέσω αγγελίας για μόνιμη θέση μέσω του σχολείου ακολουθώντας τους κανόνες μόνιμης πρόσληψης, 

ειτε μέσω κάποιου Teaching Agency είτε σε long term θέση είτε σε daily supply. 

Όταν κάποιος μαθητής έχει λάβει statement απο το κράτος, τότε ο μισθός του LSA χορηγείται στο εκάστοτε σχολείο απευθείας απο το κράτος, είτε το σχολείο είναι κρατικό είτε είναι ιδιωτικό. 

Αυτό σημαίνει οτι το σχολείο δεν είναι υπεύθυνο της μισθοδοσίας του LSA όταν ο μαθητής έχει statement.

Σε αυτή την περίπτωση είναι πιο συνηθισμένο ο LSA να προσλαμβάνεται σε μόνιμη θέση απο το σχολείο για όσο καιρό ο μαθητής φοιτά εκεί.

Στην περίπτωση, όμως, των μαθητών χωρίς statement, ο LSA προσλαμβάνεται με έξοδα του σχολείου (ή του Δήμου εαν το σχολείο είναι κρατικό). Σε αυτή την περίπτωση είναι πιο συνηθισμένο ο LSA να προσλαμβάνεται μέσω κάποιου Teaching Agency σε μακροχρόνια (long term) θέση. Δεν είναι καθόλου σπάνιο παρόλα αυτά για ένα σχολείο να χρειαστεί έναν LSA σε έκτακτη περίπτωση για ημερήσια κάλυψη (daily supply) εαν ο μόνιμος LSA ενός μαθητή απουσιάζει.

Προαπαιτούμενα:

Για να εργασθεί κάποιος ως LSA συνήθως προτιμάται κάποια εμπειρία ή εξειδίκευση στην Εκπαίδευση. Συχνά προσλαμβάνονται άτομα με Teaching Assistant κατάρτιση. Στον τομέα των Ελλήνων Εκπαιδευτικών, θεωρητικά μπορούν να δουλέψουν ως LSA όλοι οι απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ και ΤΕΕ σχετικών με την Εκπαίδευση. Άτομα με εμπειρία ή εξειδίκευση στις ειδικές ανάγκες προτιμώνται.

Είναι βασικό προαπαιτούμενο τις περισσότερες φορές ο υποψήφιος να έχει ολοκληρώσει τη βασική Αγγλική Εκπαίδευση GCSE English and Maths με βαθμό τουλάχιστον A-C. Η άπταιστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας είναι επίσης αναγκαία ενώ πολλοί μόνιμοι LSA είναι native speakers. 

Εαν θέλετε να δουλέψετε ως LSA είναι πολύ χρήσιμο, εκτός απο την απλή αντιστοίχιση του πτυχίου σας μέσω NARIC/ QTS να κάνετε και αντιστοίχιση NARIC για το απολυτήριο Λυκείου σας. Αυτό θα πιστοποιήσει οτι είστε κάτοχος GCSE στα Μαθηματικα, ενώ θα χρειαστει να αποδείξετε οτι τα Αγγλικά σας είναι αρκετά καλά ωστε να καλύπτουν GCSE A-C.

Ενώ το GCSE English and Maths δεν είναι παντα άμεσο προαπαιτούμενο, συχνά προτιμώνται οι κάτοχοί του. Μπορείτε να δοκιμάσετε να δουλέψετε ως LSA χωρίς την αντιστοίχιση του απολυτηρίου Λυκείου, ειδικά αν κάνετε αίτηση με κάποιο γραφείο. Γνωρίζω οτι η αντιστοίχιση ΝΑRIC κοστίζει αρκετά και οτι μια επιπλέον αντιστοίχιση δε θα είναι εύκολη για όλους.

Aποδοχές:

 Οι αποδοχές ενός LSA δε διαφέρουν πολύ απο αυτές ενός Teaching Assistant.

Τα χρήματα που θα λάβετε θα διαφέρουν σημαντικά αναλόγως του αν η θέση σας είναι permanent, long-term ή daily supply. 

Ο μισθός μιας μόνιμης θέσης LSA κυμαίνεται μεταξύ 13500- 18000 εντός Λονδίνου αναλόγως καθηκόντων. Ωστόσο οι περισσότερες θέσεις είναι pro-rata, το οποίο σημαινει οτι απο το συνολικό ποσό αφαιρούνται οι σχολικές διακοπές. Εαν για παράδειγμα ο μισθός σας είναι 20000 pro rata, τότε θα πληρώνεστε ουσιαστικά 15000 μετά την αφαίρεση των διακοπών. Εαν κάνετε αίτηση για μια τέτοια θέση και σας γίνει προσφορά, τότε ρωτήστε εξ’αρχης τον ακριβή μισθό σας για να μην βρεθείτε προ εκπλήξεως. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και με την αφαίρεση των διακοπών, το ποσό σας μοιράζεται στους 12 μήνες, κάτι που σημαίνει οτι θα λαμβάνετε μισθό κάθε μήνα.

Αντίθετα σε  μια θέση LSA long-term ή daily supply μέσω γραφείου ένας LSA long-term πληρώνεται περίπου 50-60 καθαρές λίρες τη μέρα, ενώ δεν πληρώνεται τις σχολικές διακοπές. Αυτό σημαίνει οτι χρειάζεται πολύ προσεκτική διαχείρηση των χρημάτων για να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε κατα τη διάρκεια των σχολικών διακοπών.

Προοπτικές καριέρας:

Μια θέση LSA είναι ιδανική για

 • Άτομα χωρίς QTS που θέλουν να μετεκπαιδευτούν ως Δάσκαλοι στο πρόγραμμα PGCE.
 • Άτομα που θέλουν να ασχοληθούν με την Ειδική Αγωγή ή τις Μαθησιακές Δυσκολίες.
 • Άτομα χωρίς εμπειρία στο σχολικό τομέα που θέλουν να μάθουν το Αγγλικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.
 • Άτομα με ανώτατο Πτυχίο εκτός της Εκπαίδευσης, τα οποία θέλουν να μεταβούν στην Εκπαίδευση.
 • Άτομα που ενδιαφέρονται για εξειδίκευση σε θέσεις όπως η Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Εργοθεραπεία, Λογοθεραπεία και άλλα επαγγέλματα υγείας που σχετίζονται με παιδιά. 

Εαν σας ενδιαφέρει μια θέση LSA, η καλύτερη αρχή είναι ένα καλό Teaching Agency. 

Πολλά γραφεία, όπως η AXCIS και η Sugarman ειδικεύονται στην Ειδική Αγωγή.

Επιπλέον, ιδιωτικά σχολεία αλλα και Academies συνήθως έχουν περισσότερη ανάγκη για μόνιμο προσωπικό σε τέτοιες θέσεις. Μή διστάσετε να ξεκινήσετε απο εκεί.

Από τον/την Lacris

Η Χριστίνα Παναγοπούλου είναι εκπαιδευτικός που ζει και εργάζεται στο Λονδίνο απο το 2008. Απο το 2015 διδάσκει στον κρατικό τομέα στην προσχολική τάξη Reception. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακές σπουδές στη Συγκριτική Παιδαγωγική (MA Comparative Education) του UCL, ενώ αυτή τη στιγμή φοιτά στο διδακτορικό πρόγραμμα PhD Education and Social Justice του Lancaster University. Πριν προσληφθεί στα κρατικά σχολεία, για 5 χρόνια δούλεψε σε ιδιωτικά Day Nurseries του Λονδίνου, με παιδιά ηλικίας 0-5. Παράλληλα ασχολείται με το φεμινισμό και τις κοινωνικές ανισότητες ειδικά μέσα στο χώρο της εκπαίδευσης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *