ΙΕΚ, ΤΕΕ, ΕΠΑΛ

Πριν το Brexit, κάποιοι απόφοιτοι των ΙΕΚ, ΤΕΕ ή ΕΠΑΛ αναγνωρίζονταν ως Level 3, δηλαδή ως qualified, και με τη δυνατότητα να δουλέψουν σε παιδικούς σταθμούς της Αγγλίας (Nurseries).

Κάποιοι άλλοι αναγνωρίζονταν ως Level 2, και είχαν τη δυνατότητα είτε να δουλέψουν ως βοηθοί σε σχολεία, είτε ως μαθητευόμενοι σε παιδικούς σταθμούς.

Ωστόσο, από το Brexit και μετά, για να μπορέσει κάποιος να δουλέψει σε παιδικούς σταθμούς πρέπει να έχει:
 • Τίτλο στην προσχολική αγωγή, ή πτυχίο εκπαιδευτικού, που να αντιστοιχεί τουλάχιστον σε Level 3.
 • GCSE English και Maths, ή αντίστοιχο δίπλωμα Level 2 σε Αγγλικά και Μαθηματικά.

Δυστυχώς, δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε ποιες από τις σχολές ενδέχεται να αναγνωριστούν ως Level 3 και ποιες όχι. Επομένως, μπορείτε να κάνετε την αίτηση αντιστοίχισης και να πληρώσετε το ποσό αν το επιθυμείτε- εάν και εφόσον διατίθεστε να πάρετε το ρίσκο.

Ποια είναι η διαδικασία αντιστοίχισης του πτυχίου μου;

Η αντιστοίχιση των τίτλων, γίνεται μέσω του οργανισμού Ecctis (πρώην UK Naric).

Για να μπορέσετε να αντιστοιχίσετε τον τίτλο σας, θα χρειαστείτε:

 • Γνήσιο πτυχίο και αναλυτική βαθμολογία.
 • Πιστοποιημένες μεταφράσεις του πτυχίου και της αναλυτικής βαθμολογίας
 • Αν έχετε κάνει νομική αλλαγή του ονόματός σας, τότε θα χρειαστεί να προσκομίσετε το νόμιμο έγγραφο που να αναφέρει την αλλαγή του ονόματος.
 • Αυτή τη φόρμα, συμπληρωμένη από τη σχολή σας.

Το συνολικό κόστος της αίτησης αυτή τη στιγμή είναι £250+ VAT, δηλαδή μεταξύ 300-350 ευρώ.

Υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές;

Οι εναλλακτικές σας επιλογές σ΄ αυτή την περίπτωση είναι περιορισμένες και είναι οι εξής:

 • Αν έχετε πανεπιστημιακό πτυχίο οποιασδήποτε ειδικότητας, μπορείτε να έρθετε στην Αγγλία ως φοιτητές στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα PGCE, και να καταρτιστείτε ως εκπαιδευτικοί. Το πρόγραμμα είναι χρηματοδοτούμενο σε πολλές περιπτώσεις. Δείτε Μετανάστευση μέσω Train to Teach (Μαθητευόμενοι Εκπαιδευτικοί) για περισσότερες πληροφορίες.
 • Αν δεν έχετε κάποιο πανεπιστημιακό πτυχίο, μπορείτε να σπουδάσετε σε προπτυχιακό πρόγραμμα ως εκπαιδευτικοί. Αναλόγως της έλλειψης, κάποιες ειδικότητες εκπαιδευτικών χρηματοδοτούνται. Δείτε Μετανάστευση μέσω Train to Teach (Μαθητευόμενοι Εκπαιδευτικοί) για περισσότερες πληροφορίες.
 • Επισκεφθείτε τη σελίδα του NCFE. Επικοινωνήστε μαζί τους και εξετάστε το ενδεχόμενο να μπορείτε να καταρτιστείτε στο πρόγραμμα Level 3 ενώ είστε στην Ελλάδα.
 • Αναζητήστε δουλειά σε κάποιο άλλο τομέα που μπορεί να παρέχει Visa, όπως το NHS, ή η κατ’ οίκον φύλαξη ηλικιωμένων.
 • Ολοκληρώστε κάποια πιστοποίηση του Coursera και αναζητήστε εργασία στο αντικείμενο της πιστοποίησής σας. Δείτε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.