Η κατάρτιση των Εκπαιδευτικών στην Αγγλία

Στην Αγγλία η επαγγελματική κατάρτιση των Εκπαιδευτικών είναι ιδιαίτερα ιδιωτικοποιημένη, και για τα Ελληνικά δεδομένα, κάπως ακανόνιστη και περίπλοκη. Στην Ελλάδα ο τρόπος πιστοποίησης είναι πιο συγκεκριμενος. Για παράδειγμα, κάποιος σπουδάζοντας στο Μαθηματικό αυτόματα γίνεται Μαθηματικός στη Δευτεροβαθμια και ενας Εκπαιδευτικος μιας βαθμίδας/ειδικότητας δε μπορεί να μεταβεί σε μια άλλη. Ωστόσο στην Αγγλία δεν ισχύει το ίδιο. 


Στην Αγγλία για να μπορέσει κάποιος να διδάξει σε οποιαδήποτε βαθμίδα πρέπει πρώτα να λάβει το λεγόμενο Qualified Teacher Status (Q.T.S.). Πρόκειται για μια ανοιχτού τύπου άδεια διδασκαλίας που δεν περιορίζει τον εκπαιδευτικό ηλικιακά ούτε απο άποψη ειδικότητας. Ένας κάτοχος Q.T.S. με πρώτο πτυχίο Μαθηματικών μπορεί να διδάξει και προ δημοτικές τάξεις εάν και εφόσον έχει επαρκή εμπειρία, γνώση και κατάρτιση. Αν είστε, για παράδειγμα, Φιλόλογος με Q.T.S. αλλά έχετε εμπειρία στη διδακτική Γαλλικών τότε μπορείτε να ψάξετε και τέτοια θέση σε σχολείο. 

Στην Αγγλία κάποια τετραετή προγράμματα σπουδών στο Πανεπιστήμιο συμπεριλαμβάνουν τη λήψη Q.T.S. όπως αυτό. Ωστόσο όσα δεν αναφέρουν το Q.T.S. δεν οδηγούν στη λήψη του ακόμη και αν η ειδικότητα του προγράμματος είναι η Δημοτική εκπαίδευση ή η διδακτική Μαθηματικών.

Έτσι τα άτομα με Πανεπιστημιακό πτυχίο χωρίς Q.T.S. ακολουθούν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα P.G.C.E. το οποίο διαρκεί δυο χρόνια. Μετά την ολοκλήρωσή του ξεκινούν έμμισθη εργασία ως Newly Qualified Teachers (NQT) για ένα χρόνο σε κρατικό σχολείο υπό την επίβλεψη tutor και αν ολοκληρώσουν τη χρονιά με επιτυχία λαμβάνουν το Q.T.S.

Στη συνέχεια ξεκινούν τη διδασκαλία και υπάγονται επίσημα στην κλίμακα Teacher Payscale Point 1 (δείτε την ενότητα για τους μισθούς για περισσότερες πληροφορίες). Τα άτομα με Πανεπιστημιακό πτυχίο μπορούν επίσης να επιλέξουν την κατάρτιση μέσω δουλειάς σε σχολείο ως ανειδίκευτος Δάσκαλος μέσω του προγράμματος ITT. 

Οι εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς

Στην περίπτωση των Day Nurseries για παιδιά 0-5 ετών δε χρειάζεται η κατοχή Q.T.S. (αν και τα άτομα που το κατέχουν έχουν νομικό δικαίωμα να δουλέψουν σε παιδικούς σταθμούς).

Η κατάρτιση των εργαζόμενων σε Nurseries γίνεται μέσω του προγράμματος μαθητείας NVQ το οποίο έχει πολλά επίπεδα. Ένας πιστοποιημένος εργαζόμενος πρέπει να κατέχει τουλάχιστον δίπλωμα NVQ3 ή άλλο δίπλωμα Level 3 που να είναι πιστοποιημένο για εργασία σε Day Nurseries.

Ένας ανειδίκευτος εργαζόμενος, χωρίς την ανάγκη να έχει πτυχίο μπορεί να ξεκινήσει τη μαθητεία του ενώ δουλεύει (ή σπουδάζοντας σε κολέγιο) στο επίπεδο Level 2 ενώ στη συνέχεια να μεταβεί στο Level 3. Άτομα με Level 2 μπορούν να δουλέψουν σε Nurseries υπο τον όρο να επιβλέπονται πάντα απο άτομα Level 3 ή με υψηλότερο πτυχίο.

Άτομα με Level 3 μπορούν να δουλέψουν χωρίς επίβλεψη ακολουθώντας τα κρατικά ratios της αντιστοιχίας παιδιού -ενήλικα. 

Στην Αγγλία οι διαφορετικές πιστοποιήσεις και τα πτυχία αντιστοιχούν σε ένα επίπεδο της κατηγορίας National Qualification Framework- δείτε τον παρακάτω πίνακα:

Source: http://east-durham-college.careersexplorer.co.uk

Ωστόσο το γεγονός οτι ένα πτυχίο αντιστοιχεί σε επίπεδο 3 δε σημαίνει ταυτόχρονα οτι αυτό τον πιστοποιεί να δουλέψει σε παιδικό σταθμό. Ένα πτυχίο δεν αρκεί να εμπίπτει στο επιθυμητό επίπεδο αλλα και να είναι αναγνωρισμένο για εργασία σε συγκεκριμένο αντικείμενο απο επίσημο φορέα.