Πως γίνεται η ένταξη των μεταναστών και προσφύγων μαθητών στα Αγγλικά σχολεία;

Στο θέμα της υποδοχής μεταναστών, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πολύ μεγαλύτερη ιστορία σε σχέση με την Ελλάδα. Και δεν είναι μόνο το ότι σα χώρα έχει ξεκινήσει να δέχεται μετανάστες πολύ νωρίτερα χρονολογικά αλλά και το ότι λόγω της αποικιοκρατικής ιστορίας του, έχει με κάποιο τρόπο ”προκαλέσει” κάποιες μεταναστεύσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πολύ μεγαλύτερη ποικιλομορφία όσον αφορά το ethnic background των πολιτών του και πολλοί Βρετανοί έχουν ρίζες απο την Ανατολική Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική κ.α.

Τι γίνεται όμως με τα παιδιά που φτάνουν απο άλλες χώρες χωρίς καθόλου Αγγλικά; Τι γίνεται με τους πρόσφυγες; Υπάρχουν τμήματα ένταξης όπως σε μερικά σχολεία της Ελλάδας; Αυτές τις ερωτήσεις θα απαντήσουμε σε αυτό το άρθρο.

Ο όρος EAL και η σημασία του

Οι μαθητές που δε μιλούν Αγγλικά ή που μιλούν Αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα αναφέρονται ως EAL (English as an Additional Language). Οι μαθητές αυτοί καταγράφονται σε κάθε σχολείο και το γλωσσικό τους επίπεδο αξιολογείται με βάση την κλίμακα EAL που θα δούμε παρακάτω. Στο παρελθόν, ο όρος ”ESL” (English as a Second Language) ήταν αυτός που χρησιμοποιούσαν τα σχολεία όταν αναφέρονταν στους μαθητές που δε μιλούσαν Αγγλικά ως πρώτη γλώσσα. Ωστόσο, με το πέρασμα του καιρού το κράτος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο όρος αυτός υπονοεί πως τα Αγγλικά είναι δεύτερη γλώσσα για όλους τους μετανάστες, ενώ πολλοί μιλούσαν πολλές άλλες γλώσσες πριν μάθουν Αγγλικά. Έτσι φτάσαμε στον όρο EAL. Παρόλα αυτά, θα ακούσετε τον όρο ESL ακόμη σε Αμερικάνικα σχολεία ή σχολεία εκτός Ηνωμένου Βασιλείου.

Μια σημαντική σημείωση: Μπορεί με τον όρο EAL να αναφερόμαστε σε όλα τα παιδιά που μιλούν Αγγλικά ως επιπλέον γλώσσα, ακόμη και αν εκείνα τα παιδιά μιλούν πολύ καλά Αγγλικά. Ωστόσο, στα Αγγλικά σχολεία με τον όρο EAL οι εκπαιδευτικοί θα αναφερθούν περισσότερο σε εκείνα τα παιδιά που δυσκολεύονται με τη γλώσσα. Ένας μαθητής γεννημένος στην Αγγλία που στο σπίτι μιλάει Bengali και στο σχολείο καλά Αγγλικά θα θεωρείται μεν EAL επίσημα- αλλά κάποια στιγμή θα ”ξεχαστεί” σε σχέση με τα παιδιά που δε μιλούν τη γλώσσα.

Η ένταξη των EAL μαθητών στην Αγγλική τάξη

Στην Αγγλία δεν υπάρχουν τμήματα υποδοχής ή ένταξης για τους μαθητές που φτάνουν στο σχολείο χωρίς Αγγλικά. Επιπλέον, η φοίτηση ενός μαθητή σε τάξη μικρότερη της ηλικίας του θεωρείται discrimination και έτσι δε συμβαίνει. Οι μαθητές που φτάνουν χωρίς γνώση της γλώσσας θα ξεκινήσουν κανονικά φοίτηση στην τάξη που αρμόζει στην ηλικία τους.

Το ίδιο συμβαίνει και με τα παιδιά προσφύγων. Θα φοιτήσουν κανονικά στην τάξη της ηλικίας τους και η φοίτησή τους στο σχολείο θα ακολουθήσει τον ίδιο ακριβώς δρόμο όπως κάθε άλλος μαθητής EAL.

Η υποστήριξη των EAL μαθητών

Στα Αγγλικά σχολεία δεν υπάρχει επίσημη διδασκαλία Αγγλικών για τους EAL μαθητές. Με απλά λόγια, οι μαθητές αφήνονται στην τάξη και αναμένεται να μάθουν τη γλώσσα με το δικό τους χρόνο. Ο δάσκαλος της τάξης οφείλει να διαφοροποιήσει τη δραστηριότητα του μαθήματος για όλους τους μαθητές (δείτε Το differentiation στην Αγγλική εκπαίδευση) και με τον ίδιο τρόπο αναμένεται να διαφοροποιήσει τη δραστηριότητα για τους μαθητές EAL. Οι μαθητές EAL μέσα στην τάξη στηρίζονται με οπτικό υλικό και εικόνες ώστε να κατανοήσουν το καθημερινό πρόγραμμα και μερικές βασικές λέξεις.

Κάποια σχολεία προσφέρουν ”interventions”, δηλαδή υποστηρικτικά μαθήματα σε μικρές ομάδες για μαθητές EAL. Τα interventions συχνά διδάσκονται είτε απο intervention teacher είτε απο κάποιο βοηθό. Μερικά σχολεία προσλαμβάνουν academic assistants που σκοπός τους είναι η βοήθεια των μαθητών EAL. Θα δείτε επίσης, σε κάποια σχολεία τον όρο EAL teacher. Ωστόσο δεν υπάρχει επίσημη γραμμή και λόγω της ιδιαίτερα ιδιωτικοποιημένης και αποκεντρωμένης εκπαίδευσης στην Αγγλία, το κάθε σχολείο αποφασίζει μόνο του τι θέλει να κάνει- και πως να το κάνει.

Μια τυπική τάξη έχει έως και 30 μαθητές και αν ο δάσκαλος αυτός διδάσκει στο Λονδίνο, πάνω απο το 50% των μαθητών ενδέχεται να είναι EAL έως κάποιο βαθμό

Οι μαθητές EAL στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ισχύει ο,τι ακριβώς αναφέραμε για τις μικρότερες βαθμίδες, με μια μικρή διαφοροποίηση. Αν ένας μαθητής φτάσει στο σχολείο χωρίς Αγγλικά κατά τη διάρκεια των GCSEs (δηλαδή κοντά στα 16 όταν τελειώνει η επίσημη υποχρεωτική εκπαίδευση) τότε θα φοιτήσει σε Κολέγιο σε πρόγραμμα ESOL (English to Speakers of Other Languages). Οι μαθητές που φτάνουν πριν τα GCSEs φοιτούν κανονικά στο σχολείο και έχουν ίση ευκαιρία να τα ολοκληρώσουν αν και σπάνια τους παρέχεται επιπλέον στήριξη- αναλόγως πάντα του σχολείου. Δείτε περισσότερα: Έφηβοι και Αγγλική εκπαίδευση

Η κλίμακα γλωσσομάθειας EAL και πως χρησιμοποείται

Η κλίμακα EAL περιγράφει μια σειρά απο επίπεδα γλωσσομάθειας. Το κάθε επίπεδο περιλαμβάνει και μια σειρά απο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ώστε να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να αποφασίσει για το επίπεδο του μαθητή. Συνοπτικά τα επίπεδα (bands) έχουν ως εξής:

  • Band A- New to English.
  • Band B- Early Acquisition.
  • Band C- Developing Competence.
  • Band D- Competent.
  • Band E- Fluent.

Μπορείτε να δείτε τα Bands πιο αναλυτικά εδώ.

Η κλίμακα EAL συμπληρώνεται απο τον εκπαιδευτικό για όλους τους μαθητές που έχουν καταγραφεί ως EAL. Στη συνέχεια δίνεται στον/στην SENCO του σχολείου, δηλαδή το αρμόδιο άτομο για το monitoring αυτών των μαθητών.

Κλείνοντας… τι βοήθεια παρέχεται στο δάσκαλο;

Θα αναρωτιέστε τι βοήθεια λαμβάνει ο δάσκαλος για να αντιμετωπίσει τις μαθησιακές απαιτήσεις των παιδιών EAL. Η απάντηση είναι… καμία απολύτως! Μέσα σε μια τυπική τάξη κρατικού σχολείου, ο δάσκαλος έχει ένα βοηθό συν το άτομο που κάνει παράλληλη στήριξη αν υπάρχει παιδί με ειδικές ανάγκες. Ωστόσο, πολλά σχολεία δεν προσφέρουν βοηθούς σε τάξεις άνω της Δευτέρας. Μια τυπική τάξη έχει έως και 30 μαθητές και αν ο δάσκαλος αυτός διδάσκει στο Λονδίνο, πάνω απο το 50% των μαθητών ενδέχεται να είναι EAL έως κάποιο βαθμό. Για παράδειγμα, φέτος είχα 30 παιδιά και όλα μιλούσαν άλλη γλώσσα στο σπίτι. Το 60% της τάξης μου ήταν Band C ενώ περίπου 10 απο τα παιδιά στην τάξη μου είχαν μόλις έρθει απο άλλη χώρα.

Δείτε επίσης: Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στα Αγγλικά σχολεία.

About The Author

Lacris

Η Χριστίνα Παναγοπούλου είναι εκπαιδευτικός που ζει και εργάζεται στο Λονδίνο απο το 2008. Απο το 2015 διδάσκει στον κρατικό τομέα στην προσχολική τάξη Reception. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακές σπουδές στη Συγκριτική Παιδαγωγική (MA Comparative Education) του UCL, ενώ αυτή τη στιγμή φοιτά στο διδακτορικό πρόγραμμα PhD Education and Social Justice του Lancaster University. Πριν προσληφθεί στα κρατικά σχολεία, για 5 χρόνια δούλεψε σε ιδιωτικά Day Nurseries του Λονδίνου, με παιδιά ηλικίας 0-5. Παράλληλα ασχολείται με το φεμινισμό και τις κοινωνικές ανισότητες ειδικά μέσα στο χώρο της εκπαίδευσης.

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *