Εκπαιδευτικό Σύστημα

Στην Αγγλία, η δωρεάν κρατική εκπαίδευση ξεκινά στην ηλικία των 3 ετών και είναι part time (15 ώρες την εβδομάδα) για παιδιά 3-4 ετών.Η υποχρεωτική επίσημη εκπαίδευση ξεκινά στην ηλικία των 5 ετών οπού τα παιδιά φοιτούν στην Πρώτη Δημοτικού. Τα παιδιά θα πρέπει να είναι ήδη 5 ετών πριν το Σεπτέμβρη που ξεκινά η σχολική χρονιά για να φοιτήσουν στην Πρώτη τάξη. 


 Στα σχολεία υπάρχει η Προ-Δημοτική τάξη Reception Class για παιδιά 4-5 ετών. Η τάξη αυτή είναι κάτι σαν το δικό μας Νηπιακό τμήμα, μετά από το οποίο τα παιδιά φοιτούν κατευθείαν στην Πρώτη Δημοτικού. Αν ένα παιδί κλείσει τα 4 ή δεν έχει κλείσει ακόμη τα 5 πριν το Σεπτέμβρη τότε θα ξεκινήσει να φοιτά στη Reception Class. Όλα τα Δημοτικά σχολεία της Αγγλίας περιλαμβάνουν τις τάξεις από  Reception έως και Year 6 (Έκτη τάξη). Παρόλα αυτά, πολλά σχολεία περιλαμβάνουν και την τάξη Nursery Class, στην οποία φοιτούν τα παιδιά πριν τη Reception (κάτι σαν το δικό μας Προνήπιο) εάν έχουν κλείσει τα 3 πριν το Σεπτέμβρη. Η τάξη αυτή είναι συνήθως part time, 15 ώρες τη βδομάδα. Συνήθως το σχολείο παρέχει δύο τμήματα, ένα πρωινό (9-12) και ένα απογευματινό (12-3) και τα παιδιά φοιτούν στο τμήμα που θα επιλέξει το σχολείο κατόπιν συνεννόησης με τους γονείς. Κάποια παιδιά στη Nursery Class ενδέχεται να φοιτούν full time- αυτό όμως παρέχεται από περιορισμένους Δήμους σε οικογένειες με σοβαρά προβλήματα.


Πριν  από τη σχολική ηλικία δεν υπάρχει κρατική παροχή εκπαίδευσης για παιδιά 0-3 ετών. Γιαυτό το λόγο υπάρχουν τα λεγόμενα  Day Nurseries τα οποία καλύπτουν ηλικίες 0-5 ετών. Πρόκειται για ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς που ανήκουν εξολοκλήρου σε ιδιώτες. Ο ηλικιακός διαχωρισμός των τάξεων σε κάθε Nursery ενδέχεται να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τη φιλοσοφία του κάθε Παιδικού Σταθμού. Παρόλα αυτά, σε ολα τα Nurseries ακολουθείται αυστηρά το Προσχολικό Αναλυτικό Πρόγραμμα της Αγγλίας γνωστό και ως Early Years Foundation Stage. Κάποια Nurseries ακολουθούν τη μέθοδο Μοντεσόρι σε παιδιά άνω των 2 ετών.

Θα ακούσετε συχνά για μερικά κρατικά Nurseries συνήθως με τον όρο Nursery Schools. Ωστόσο τα Nursery Schools είναι ουσιαστικά κέντρα που περιλαμβάνουν μόνο παιδιά 3-4 και  απευθύνονται σε παιδιά που φοιτούν στη Nursery Class κρατικών σχολείων. Υπάρχουν πολύ λίγα ανεξάρτητα κρατικά Nursery Schools και συνήθως ανήκουν σε κάποιο Δημοτικό Σχολείο το οποίο τυχαίνει να βρίσκεται στην ίδια ευρύτερη περιοχή. Κάποιες φορές τα Δημοτικά σχολεία περιλαμβάνουν, εκτός από Nursery Class και ένα κέντρο για παιδιά 2-3 ετών. Αυτά τα κέντα, γνωστά ως Children’s Centres, υπάγονται στα σχολεία άλλα η φοίτηση είναι επί πληρωμή. Δίνουν ωστόσο την ευκαιρία στα παιδιά να έχουν άμεση πρόσβαση στις επόμενες τάξεις του σχολείου χωρίς καινούριες έγγραφες και χαρτοδουλειά. 


 Τον όρο Nursery θα τον συναντήσετε κυρίως στην Αγγλία, καθότι δεν είναι διαδεδομένος σε χώρες όπως η Αμερική ή η Αυστραλία. Αντιστρόφως, ο όρος Kindergarten δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός στην Αγγλία. Ο όρος δημιουργήθηκε για πρώτη φορά για να χαρακτηρίσει τα πρώτα κέντρα φύλαξης παιδιών στην Αγγλία, τα οποία αρχικά βρίσκονταν εντός Νοσοκομείων.

Στην κάθε τάξη στα Δημοτικά Σχολεία της Αγγλίας, συμπεριλαμβανομένων και των προσχολικών τάξεων Nursery Class και Reception Class, εργάζονται κάτοχοι Q.T.S.  (το τι είναι το Q.T.S. και πως μπορείτε να το αποκτήσετε το εξηγούμε λεπτομερώς στο αντίστοιχο άρθρο για την αντιστοίχιση των πτυχίων σας). Ωστόσο στα ιδιωτικά Nurseries δεν εργάζονται Δάσκαλοι άλλα Πτυχιούχοι Προσχολικής Αγωγής διάφορων επιπέδων όπως θα δείτε σε άλλες ενότητες αυτής της στήλης. 


Στα ιδιωτικά Nurseries υπάρχει ένας μικρός διαχωρισμός των Νηπιαγωγών (Nursery Nurses)  από τους απλούς βοηθούς (Nursery Assistants) με βάση το ποιός/ποια έχει ολοκληρώσει την απαραίτητη πιστοποίηση και ποιος είναι εκπαιδευόμενος, ωστόσο τα καθήκοντα τους είναι ακριβώς τα ίδια όπως και ο ρόλος τους. Στην ηλικιακή ομάδα άνω των 3 ετών, πολλά ιδιωτικά Nurseries προσλαμβάνουν και έναν  κάτοχο Q.T.S. ώστε να ξεκινήσει τη διδασκαλία αριθμών και γραμμάτων. Τα περισσότερα παιδιά, φεύγουν από το ιδιωτικό Nursery λίγο αφότου κλείσουν τα 4 για να φοιτήσουν στην τάξη Reception κάποιου Δημοτικού Σχολείου.

Ο παρακάτω πίνακας που φτιάξαμε ελπίζουμε να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τη δομή του συστήματος.