Δημοτική Εκπαίδευση

Η Δημοτική Εκπαίδευση χωρίζεται σε δυο βαθμιδες. Η καθεμία περιλαμβάνει μια σειρά απο τάξεις.

  • Key Stage 1 (Year 1, Year 2) (Πρώτη και Δευτέρα Δημοτικού)
  • Key Stage 2
    • (Lower Key Stage 2 ) Year 3, Year 4
    • (Upper Key Stage 2) Year 5, Year 6

Στο τέλος των βαθμίδων Key Stage 1 και Key Stage 2 οι μαθητές συμμετέχουν σε εθνικές εξετάσεις γνωστές ως SATS. Αυτές λαμβάνουν χώρο σε όλα τα κρατικά σχολεία αλλα και τα ιδιωτικά σχολεία που πριμοδοτούνται απο το κράτος με την παρουσία του Δασκάλου.

Το Αναλυτικό πρόγραμμα που χρησιμοποιείται στη Δημοτική Εκπαίδευση στην Αγγλία λέγεται The National Curriculum in England και μπορείτε να το δείτε στη γνήσια μορφή του εδώ.  Όπως και στην Ελλάδα έτσι και στην Αγγλία κάθε τάξη διδάσκεται μια σειρά απο μαθήματα τα οποία θα δείτε αναλυτικά στη σελίδα που προαναφέρθηκε. Ωστόσο ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα λεγόμενα Core Subjects  (English, Maths και Science ). Η βασική διαφορά ωστόσο στην Αγγλία βρίσκεται στον τρόπο διδασκαλίας καθότι οι μαθητές δεν έχουν επιπλέον δουλειά για το σπίτι και όλες οι εργασίες και οι ασκήσεις γίνονται κατα τη διάρκεια του μαθήματος. Ωστόσο το κάθε διαφορετικό μάθημα που διδάσκεται έχει τα δικά του ξεχωριστά guidelines  ανα τάξη. Μπορείτε να βρειτε τα διαφορετικά guidelines αλλα και το τι πρεπει να καλύψει ένας μαθητης στο τελος της χρονιας ανα μάθημα εδώ.

Ένα τυπικό μάθημα έχει την εξής δομή (με λίγες διαφοροποιήσεις):

  • Introduction (15’, συνήθως στο χαλί): Παρουσίαση του θέματος, διδασκαλία, εξηγείται στους μαθητές τι θα κάνουν στα θρανία τους.
  • Task (20’-30’: Οι μαθητές πηγαίνουν στα θρανία τους και κάνουν τις ασκήσεις που τους έχουν ζητηθεί.
  • Plenary (15’): Οι μαθητές κάθονται ξανά στο χαλί, ο δάσκαλος κάνει μια σύντομη επανάληψη ή διευκρίνηση, δείχνει δείγματα καλής δουλειάς ή παίζει ένα παιχνίδι με τους μαθητές σχετικό με το μάθημα.

Οι μαθητές λαμβάνουν homework για το σπίτι κάθε Παρασκευή, ωστόσο πρόκειται για επιπρόσθετη δουλειά για να ενισχύσει το μάθημα και όχι για να το αντικαταστήσει. Θεωρείται οτι οι μαθητές μπορεί να προέρχονται απο περιβάλλοντα οπου δε λαμβάνουν βοήθεια για να διαβάσουν ή που δεν έχουν τις υποδομές και έτσι το σχολείο δε βασίζεται στο σπίτι του μαθητή για να κάνει τη δουλειά που πρέπει.