Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Αγγλία ξεκινά στην ηλικία των 11 ετών και διαρκεί 5 έτη. Χωρίζεται σε δυο βαθμίδες:

  • Key Stage 3 (Year 7, Year 8, Year 9)
  • Key Stage 4 (Year 10, Year 11)

Στο τέλος του Key Stage 4 οι μαθητές ολοκληρώνουν τα λεγόμενα GCSEs  σε μια σειρά απο μαθήματα ελπίζοντας για βαθμό A-C ώστε να μπορούν να εγκριθούν για σπουδές στο επόμενο στάδιο, το λεγόμενο A Levels που συνήθως γίνεται σε κάποιο κολέγιο ή να φοιτήσουν σε κάποιο Πανεπιστήμιο που να δέχεται τη βαθμολογία τους.
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα που χρησιμοποιείται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση λέγεται The national curriculum in England Key stages 3 and 4 και όπως και στη Δημοτική Εκπαίδευση διδάσκεται μέσα απο μια σειρά διαφορετικών μαθημάτων με έμφαση στα Core Subjects (English, Maths και Science). Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ. Ωστόσο το κάθε διαφορετικό μάθημα που διδάσκεται έχει τα δικά του ξεχωριστά guidelines  με βάση το διαφορετικό key stage στο οποίο ανήκει. Για παράδειγμα αυτό είναι το πρόγραμμα διδασκαλίας για τα Μαθηματικά στο  Key Stage 3. Μπορείτε να αναζητήσετε το πρόγραμμα της δικής σας ειδικότητας σε αυτή τη σελίδα.