H αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών στα Αγγλικά σχολεία


Photo by Thought Catalog on Unsplash

Η αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών στην Αγγλία αποτελεί πολλές φορές ”μύθο” για τους Έλληνες Εκπαιδευτικούς. Πολλοί απο εσάς με τους οποίους έχει τύχει να συζητήσω μου έχετε αναφερει το θέμα της εξαιρετικής αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών στην Αγγλία σε σχέση με την Ελλάδα.

Σαν Εκπαιδευτικός πλέον, στον κρατικό τομέα της Αγγλίας, έχω περάσει απο ένα σωρό διαφορετικές και αγχωτικές επιθεωρήσεις, που καταφέρνουν σε μόνιμη βάση, να σε διατηρουν (όπως λέμε εδώ) ”on your toes”.


Η αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών στα Αγγλικά σχολεία είναι εξαντλητική, αγχωτική και συνεχής, ενώ γίνεται μέσα απο πολλούς τρόπους και απο πολλά άτομα. Αν σκοπεύετε να διδάξετε στον κρατικό Αγγλικό τομέα, τότε διαβάστε καλά για να έχετε υπ’όψιν σας τί σας περιμένει!


Σε γενικές γραμμές η αξιολόγηση ενός Εκπαιδευτικού σε οποιοδήποτε Αγγλικό κρατικό σχολείο γίνεται μέσω των εξής τρόπων:

 • Επίσημα lesson observations
 • Επιθεωρήσεις των βιβλίων και του προγράμματος
 • Εξέταση των Attainment Levels των μαθητών
 • Appraisals
 • Επιθεωρήσεις του OFSTED
 • Moderation visits και Learning Walks
 • Μισθοδοσία

  

1. Επίσημα lesson observations

Τα lesson observations είναι επίσημες παρατηρήσεις κατα την ώρα των μαθημάτων σας, και διεξάγονται απο μερικούς απο τους προϊστάμενους του σχολείου σας, είτε πρόκειται για τους διευθυντές και υποδιευθυντές είτε για τους Phase Leaders. 

Σκοπός τους είναι να ελέγξουν την απόδοσή σας ως Δάσκαλος αλλα και την πιθανή βαθμολόγισή σας σε τυχόν επίσκεψη του OFSTED, αλλα και να σας δώσουν tips για βελτίωση της διδασκαλίας σας. Η διάρκεια για την οποία θα σας παρατηρήσουν οι επιθεωρητές διαφέρει απο σχολείο σε σχολείο.

Τα Teachers Unions, δηλαδή οι ομοσπονδίες Εκπαιδευτικών, έχουν πιέσει τα κρατικά σχολεία ωστε νομικά να μπορούν να παρατηρήσουν τον κάθε Δάσκαλο το πολύ για τρείς ώρες συνολικά μέσα σε ένα χρόνο ουτως ωστε αυτό να μην επηρεάζει τη διδασκαλία του. 


Κατα τη διάρκεια ενός lesson observation οι προϊστάμενοι σας θα κοιτάξουν χαρακτηριστικά όπως:

 • Τη συμμετοχή των μαθητών 
 • Το κατα πόσο οι ερωτήσεις είναι appropriate για τη θεματική ενότητα
 • Το κατα πόσο οι μαθητές κατάλαβαν τί πρέπει να κάνουν και ανταποκρίνονται στο Learning Objective.
 • Το differentiation στο planning αλλα και στη διδασκαλία σας.
 • Την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού υλικού και των υλικών που έχουν οι μαθητές για να δουλέψουν.

Στο τέλος κάθε επίσημου observation οι προϊσταμένοι σας θα βαθμολογίσουν τη διδασκαλία σας έναντι των Grades του OFSTED (Outstanding, Good, Requires Improvement, Inadequate).  

Τα lesson observations παίζουν μεγάλο ρόλο στην καριέρα σας καθότι θα επηρεάσουν την ιδέα που έχουν οι προϊστάμενοι σας για εσάς. Εαν δουλεύετε σε Academy και όχι σε κρατικό σχολείο, τότε το lesson observation μπορεί να επηρεάσει και το κατα πόσο θα παραμείνετε στη δουλειά σας αν είστε στη δοκιμαστική περίοδο.

Ένα lesson observation δεν οδηγεί συνήθως σε άμεση απόλυση, αν και είναι δυνατόν εαν θεωρηθεί οτι κάνετε κάτι εντελώς ακατάλληλο. Επιπλέον ένα μάθημα που έχει κριθεί inadequate μετά απο lesson observation, είναι δυνατόν να βάλει το Δάσκαλο στη διαδικασία capability, δηλαδη σε δοκιμαστική περίοδο. Ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις οδηγεί απλά σε μια ανασκόπιση των ικανοτήτων σας και στην παροχή tips για το τί να κάνετε καλύτερα στο μέλλον.

Το κάθε σχολείο έχει διαφορετική συχνότητα όσον αφορά τα Lesson Observations. Τα Academies λόγω του οτι δεν εμπίπτουν στις τρεις ωρες που οριζουν οι ομοσπονδίες, παρατηρούν τους Δασκάλους τους κατα μέσο όρο μια φορά το μήνα με διαφοροποιήσεις. 

Τα υπόλοιπα σχολεία έχουν τη δική τους συχνότητα που μπορεί να είναι μια φορά στους τρεις μήνες, μια φορά το δίμηνο ή κάθε term ενώ άλλα παρατηρούν τους Δασκάλους τους μια φορά το χρόνο.

2.  Επιθεωρήσεις των βιβλίων και του προγράμματος

Γνωστό ως monitoring, η επιθεώρηση αυτή γίνεται επίσης απο τους προϊσταμένους σας και σκοπός της είναι να δούν το Planning σας, τα βιβλία των παιδιών και τα Learning Journals (αν πρόκειται για Foundation Stage) και το κατα πόσο είστε προετοιμασμένοι και σε καλό επίπεδο για τον OFSTED.


Συνήθως το book monitoring βαθμολογείται με τον ίδιο τρόπο όπως ένα μάθημα, δηλαδή με βάση τα Grades του OFSTED. Κατα τη διάρκεια του εξετάζεται ο τρόπος διόρθωσής σας στα βιβλία των μαθητών, το Planning σας αλλα και το evaluation του Planning σας, το differentiation στη διόρθωση σας αλλα και στο Planning αλλα και η παρουσίαση των βιβλίων και το handwriting των μαθητών. 


Σε αντίθεση με ένα επίσημο lesson observation, το book monitoring είναι συνεχές και πολλές φορές γίνεται χωρίς προειδοποίηση. Στο σχολείο μου οι προϊστάμενοι μπορεί να μπουν στην τάξη μου να πάρουν 2-3 απο τα βιβλία μου ή το φάκελο με το planning σε κάθε στιγμή και να με αξιολογήσουν βάσει αυτού. Σε κάποια άλλα σχολεία οι Δασκαλοι ενημερωνονται νωρίτερα για τυχόν book monitoring  και γενικότερα το κάθε σχολείο έχει τον δικό του τρόπο.


Το book monitoring μπορεί να σας βάλει σε μπελάδες αν παρατηρηθεί οτι η δουλειά των μαθητών δεν έχει διορθωθεί, οτι το Planning σας δεν είναι appropriate και με σωστό differentiation, ενώ επίσης εξετάζεται το κατα πόσο υπάρχει differentiation στο marking σας αναλόγως την ομάδα μαθητών της οποίας τα τετράδια διορθώνετε.

 3. Εξέταση των Attainment Levels των μαθητών


Η κρατική γραμμή όσον αφορά την πρόοδο όλων των μαθητών στα κρατικά σχολεία είναι οτι κάθε μαθητής πρέπει να κάνει πρόοδο 3 levels σε κάθε learning area μέσα σε ένα χρόνο (στον τομέα του EYFS αυτό σημαίνει οτι αν ένας μαθητής ξεκινήσει τη χρονιά και βρίσκεται στα μαθηματικά στο επίπεδο 30-50 emerging, τότε στο τέλος της χρονιάς πρέπει να έχει ανεβεί τρία επίπεδα και να βρίσκεται στο 40-60 emerging). 


Οι στατιστικές των επιδόσεων των μαθητών κάθε σχολείου παίζουν σημαντικό ρόλο για την πορεία του σχολείου αλλα και τη μοίρα των Δασκάλων του. Εάν ένα σχολείο δεν έχει καλές στατιστικές επιδόσεων, ή αν οι μαθητές pupil premium δε δείχνουν σημαντική πρόοδο τότε μια ξαφνική επίσκεψη του OFSTED ή επιθεωρητών του Δήμου είναι αναμενόμενη και μπορεί να οδηγήσει στο κλείσιμο του σχολείου και στο να τεθούν οι Δάσκαλοι υπο capability, κάτι πολύ αρνητικό για την καριέρα τους.


Οι στατιστικές των μαθητών στην τάξη σας μελετώνται κατα την παράδοση των levels των μαθητών σας στο τέλος κάθε term. Εαν παρατηρηθεί οτι η πρόοδος των μαθητών σας δεν είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο ή χρειάζεται επανεξέταση, συχνά μεσολαβούν οι προϊσταμένοι σας.

 

4. Appraisals 

Τα appraisals είναι κοινή τακτική για τους εργαζόμενους του κρατικού αλλα και του ιδιωτικού τομέα σε κάθε επάγγελμα. Πρόκειται για μια ιδιωτική συνάντηση ανάμεσα σε εσάς και τον προϊστάμενό σας ωστε να συζητήσετε την πορεία σας και το τί μπορεί να σας ανησυχεί, τί σας αρέσει και τί πρέπει να βελτιώσετε στο μέλλον.


Επίσης γίνονται για να συζητήσετε ποιά skills πρεπει να ενισχύσετε και το είδος του training που χρειάζεστε. Τα appraisals γίνονται συνήθως 1-2 φορές το χρόνο αλλα κάθε επιχείρηση έχει τη δική της συχνότητα.

 

5. Επιθεωρήσεις του OFSTED

Οι επισκέψεις του OFSTED αποτελούν δικαιολογημένα το φόβο και τρόμο όλων των Διευθυντών και Δασκάλων. Η άποψη και το πόρισμα του OFSTED για το σχολείο σας θα καθορίσει την πορεία του αλλα και τη δική σας.


Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο σχολείων να καταλαμβάνονται απο federations και να μετατρέπονται σε Academies μετά απο ένα κακό OFSTED inspection, κάτι που μπορεί να κάνει τη ζωή αφόρητη στους Δασκάλους που διδάσκουν εκεί. Διευθυντές χάνουν τη δουλειά τους, Δάσκαλοι απολύονται ή τίθενται σε capability, και γενικότερα το κλίμα γίνεται αφόρητο για όλους. Επομένως τυχόν επίσκεψη του OFSTED θα θέσει όλο το προσωπικό ενός σχολείου σε κατάσταση πανικού. 


Συνήθως ο OFSTED επισκέπτεται ένα σχολείο μια φορά κάθε τρια χρόνια εαν και εφόσον η προηγούμενη  βαθμολογία του σχολειου ήταν Good ή Outstanding. Εαν ένα σχολείο λάβει κακή βαθμολογία τότε οφείλει να βελτιωθεί στο χρονικό περιθώριο που του έχει δοθεί μέχρι το επόμενο Inspection που συνήθως συμβαίνει μετά απο μερικούς μηνες.

 6.  Moderation visits και Learning Walks


Τα moderation visits στην περίπτωση των κρατικών σχολείων λαμβάνουν χώρα συνήθως μια φορά μέσα σε ένα χρόνο απο επισκέπτες του Δήμου και απο προϊσταμένους άλλων σχολείων. Σκοπός τους έιναι να συγκρίνουν τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου εναντι των υπόλοιπων στην περιοχή και να βεβαιωθούν οτι το σχολείο αξιολογεί και προετοιμάζει σωστά τους μαθητές του.


Επίσης σκοπός τους είναι να δώσουν συμβουλές στο σχολείο για παραπάνω βελτίωση αλλα και να βεβαιωθούν οτι όλα βρίσκονται υπο έλεγχο. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα είδη αξιολόγησης, τα moderation visits δε συμβαίνουν σε όλα τα σχολεία με την ίδια συχνότητα, ενώ πολλά σχολεία λαμβάνουν επισκέψεις απο moderators μόνο εφόσον έχουν επιλεχθεί απο το Δήμο.


Ωστόσο στην περίπτωση των Academies, τα moderation visits λαμβάνουν χώρα απο τα κεντρικά γραφεία κάθε χρόνο εως και κάθε εξάμηνο με σκοπό να εξετάσουν τη βαθμολογία του σχολείου σε πιθανή επίσκεψη του OFSTED αλλα και να παρατηρήσουν τους Δασκάλους και τον τρόπο διόρθωσής τους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το moderation visit μπορεί να επηρεάσει αρκετά την καριέρα σας ειδικά αν είστε ακόμη σε δοκιμαστική περίοδο.

 7. MισθοδοσίαΈνας λιγότερο εμφανής ή επίπονος τρόπος αξιολόγησης είναι αυτός της μισθοδοσίας. Η μείωση μισθού δε συνηθίζεται στην Αγγλία, ωστόσο η αύξηση του μισθού τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον κρατικό τομέα αντικατοπτρίζει την απόδοσή σας και την εμπειρία σας στο χώρο.


Στην περίπτωση των κρατικών σχολείων ο μισθός σας αυξάνεται εαν και εφόσον έχετε ικανοποιητική απόδοση, με βάση την κλίμακα Teacher Payscale, κατα την οποία ανεβαίνετε ένα point κάθε χρόνο.


Στην περίπτωση των Academies η διαδικασία διαφέρει απο σχολείο σε σχολείο. Συνήθως ο μισθός αυξάνεται μόνο εφόσον η απόδοσή σας είναι εξαιρετική και μέσω μιας διαδικασίας ”salary review”.


Σε κάθε περίπτωση, διδάσκοντας στην Αγγλία θα νιώσετε πολλές φορές άγχος και θα πονέσουν τα πόδια σας απο το τρέξιμο. Ο έλεγχος είναι συνεχής και καλούμαστε διαρκώς να αποδείξουμε τις ικανότητές μας στο κράτος και τους προϊσταμένους μας. Tο μυστικό είναι οργάνωση, μεθοδικότητα και υπευθυνότητα. 

About The Author

Lacris

Η Χριστίνα Παναγοπούλου ζει και εργάζεται στο Λονδίνο ως εκπαιδευτικός απο το 2008. Είναι πτυχιούχος Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Πατρών, με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα Comparative Education του UCL.Τα πρώτα 5 χρόνια στο Λονδίνο εργάστηκε σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς, με έμφαση στις ηλικίες 0-3. Απο το 2015 διδάσκει μόνιμα στο Αγγλικό δημόσιο στην προδημοτική τάξη Reception.

Related posts

1 Comment

 1. Pingback: Η σκοτεινή πλευρά της διδασκαλίας στην Αγγλία

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *