Σκωτία

Δε βρίσκεται στην Αγγλία, ανήκει όμως στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τόσο τα φθηνά της Πανεπιστήμια όσο και η ποικιλομορφία και οι οικονομικές επιλογές ενοικίων καθιστούν τη Σκωτία μια κοινή επιλογή ανάμεσα σε συμπατριώτες μετανάστες. Η Σκωτία είναι μια όμορφη χώρα και επιλέγοντας την θα έχετε άμεση πρόσβαση σε ορεινά τοπία, σπορ, χιόνι άλλα και ταξίδια.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την πρώην συμφοιτήτρια και συνάδελφο Πολυξένη η οποία μας έδωσε όλες αυτές τις εξαιρετικές και εμπεριστατωμένες πληροφορίες.

Το αναλυτικό Πρόγραμμα της Σκωτίας:


Σε αντίθεση με την Αγγλία, η Σκωτία έχει το δικό της, ξεχωριστό αναλυτικό πρόγραμμα. Υπάρχουν δυο προγράμματα, τα οποία είναι τα εξής:

  • Pre-birth to three: Το αναλυτικό πρόγραμμα αυτό είναι για παιδιά 0-3 ετών και εφαρμόζεται σε όλα τα προσχολικά ιδρύματα της Σκωτίας. Μπορείτε να το μελετήσετε στο link.
  • Curriculum for excellence: Αυτό το αναλυτικό πρόγραμμα καλύπτει τις ηλικίες 3-18 ετών, και εφαρμόζεται στους Παιδικούς Σταθμούς για παιδιά άνω των 3 ετών άλλα και στα Δημοτικά Σχολειά της Σκωτίας. Μπορείτε να το μελετήσετε στο  link

Αν θέλετε να καταρτιστείτε σε κάποιο από τα δυο προγράμματα, παρακάτω υπάρχουν μερικές σελίδες που προσφέρουν training courses:

Η αναγνώριση των Εκπαιδευτικών στη Σκωτία:

Στη Σκωτια οι Πτυχιούχοι ΑΕΙ Νηπιαγωγών, και γενικότερα οι Εκπαιδευτικοί που δικαιούνται Q.T.S. εντός Αγγλίας, αναγνωρίζονται στη Σκωτία ως Δάσκαλοι και δικαιούνται να διδάξουν σε σχολειά της Σκωτίας εάν και εφόσον γνωρίζουν καλά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τη γλώσσα, την προφορά, και έχουν την ανάλογη προϋπηρεσία εντός Σκωτίας ή Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό σημαίνει οτι οι κάτοχοι άδειας διδασκαλίας της Σκωτίας μπορούν να δουλέψουν και με γραφεία ως supply teachers.

Ωστόσο σε αντίθεση με την Αγγλία η άδεια διδασκαλίας δεν επιτρέπει το να εργασθείτε ΚΑΙ σε Παιδικούς Σταθμούς.Αυτό σημαίνει ότι ενώ στην Αγγλία ώς απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ ή ΤΕΕ έχετε μια ξεχωριστή αναγνώριση που αντιστοιχεί σε επαγγελματική αποκατάσταση, στη Σκωτία δε μπορείτε να εργασθείτε ς Nursery Nurses πάρα μόνο αν καταρτιστειτε στο αντίστοιχο NVQ3 της Σκωτίας, γνωστό ως SVQ3.

Διδασκαλία σε σχολεία:

Για να εργασθείτε σε σχολεία είτε ως βοηθού είτε ως Δάσκαλοι/ Καθηγητές, χρειάζεστε το αντίστοιχο Q.T.S. της Σκωτίας, δηλαδή άδεια διδασκαλίας. Αν είστε απόφοιτος Εκπαιδευτικος ΑΕΙ από την Ελλάδα (Νηπιαγωγός, Δάσκαλος, Καθηγητής), δικαιούστε άδεια διδασκαλίας. Για να την αποκτήσετε πρέπει να κάνετε μια αίτηση μέσω αυτής της σελίδας και να προσκομίσετε τα απαραίτητα έγγραφα που θα σας ζητήσουν. Επίσης θα χρειαστεί να εγγραφείτε στο GTCS.

Εργασία σε Παιδικούς Σταθμούς (Day Nurseries) και άλλους ιδιωτικούς προσχολικούς τομείς:

Βάσει νόμου, για να μπορέσετε να δουλέψετε στη Σκωτία στον ιδιωτικό προσχολικό τομέα, δηλαδή σε Day Nurseries πρέπει να είστε εγγεγραμμενοι με τις Κοινωνικές υπηρεσίες της Σκωτίας. Για να μπορέσετε να εγγραφείτε, πρέπει πρώτα να έχετε πιστοποίηση αντίστοιχη του SVQ3 της Σκωτίας. 

Αυτό σημαίνει οτι ερχόμενοι από Ελλάδα, αν θέλετε να δουλέψετε σε Day Nurseries της Σκωτίας θα πρέπει να καταρτιστειτε στο SVQ3 ακόμη και αν είστε πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ. Κάποιοι λίγοι φορείς χρηματοδοτούν το training, ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις ενδέχεται να χρειαστεί να το πληρώσετε οι ίδιοι.  Αν έχετε ηδη καταρτιστεί εντός Σκωτίας, η σελίδα για να εγγραφείτε στις κοινωνικές υπηρεσίες είναι αυτή.

Σημείωση: Δε μπορείτε να είστε εγγεγραμμένοι στο GTCS και στις κοινωνικές υπηρεσίες της Σκωτίας ταυτόχρονα κάτι που σημαίνει ότι δε μπορείτε να δουλέψετε σε Day Nursery και να μεταβείτε στη διδασκαλία, εκτός αν αφαιρέσετε την εγγραφή σας σε ένα και εγγραφείτε σε άλλο.

Εκδοση PVG (Protecting vulnerable groups):

Ενώ στην Αγγλία για να εργασθεί κάποιος με παιδιά ή ενήλικες σε κατάσταση ανάγκης χρειάζεται να εχει καθαρό Αγγλικό Ποινικό μητρώο (γνωστό ως DBS/ CRB), στη Σκωτία το αντίστοιχο έγγραφο αποκαλείται PVG (Protecting Vulnerable Groups). Το έγγραφο αυτό είναι απαραίτητο και χωρίς αυτό δε θα σας επιτραπεί η εργασία σε κανέναν τομέα που αφορά παιδιά. Η αίτηση γίνεται μέσω αυτής της σελίδας, με τη διαδικασία και τα προαπαιτούμενα που θα σας ζητηθούν.

Ασφάλιση:

Στη Σκωτία ο τρόπος ασφάλισης και πληρωμών είναι ο ίδιος όπως και στην Αγγλία. Το αντίστοιχο ΑΦΜ της Σκωτίας λέγεται National Insurance Number και μπορείτε να το εκδώσετε με τη διαδικασία που περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.